DOWNLOAD KATANYU APP

เวทีคนเก่ง

1. กตัญญูมอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ในรายการเวทีคนเก่ง ออกอากาศวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ แชมป์ประจำสัปดาห์
  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 3,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม รองแชมป์ประจำสัปดาห์

2. กตัญญูมอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ในรายการเวทีคนเก่ง ออกอากาศวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร แชมป์ประจำสัปดาห์
  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 3,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ รองแชมป์ประจำสัปดาห์

3. กตัญญูมอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ในรายการเวทีคนเก่ง ออกอากาศวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ แชมป์ประจำสัปดาห์
  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 3,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จ.นนทบุรี รองแชมป์ประจำสัปดาห์

4. กตัญญูมอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ในรายการเวทีคนเก่ง ออกอากาศวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต แชมป์ประจำสัปดาห์
  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 3,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง รองแชมป์ประจำสัปดาห์

5. กตัญญูมอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ในรายการเวทีคนเก่ง ออกอากาศวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม แชมป์ประจำสัปดาห์
  • กตัญญูมอบทุนการศึกษา 3,000 บาท และกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร รองแชมป์ประจำสัปดาห์


© 2018-2020 KATANYU. All Rights Reserved.

Shop Now