บทความ

สุดยอด! นักเรียนไทยกวาด 38 เหรียญแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมฯ

 

สุดยอดเด็กไทยกวาด 38 รางวัลจากการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 .. ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี 15 ประเทศเข้าร่วม โดยสามารถคว้า 15 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง และ 8 รางวัลชมเชย รวม 38 เหรียญ

ที่สำคัญประเภททีมได้รับรางวัลแชมเปี้ยนสาย 3 ทีม และรางวัลกลุ่มบุคคลยังได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 จาก 15 ประเทศ และถ้วยรางวัลการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติยอดเยี่ยมมาครองอีกด้วย

 

ล่าสุดเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 21.45 . วันที่ 16 .. โดยมีคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเดินทางมารอต้อนรับ และให้กำลังใจบุตรหลานจำนวนมาก

 

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันนี้ 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ ประกอบด้วย ประเภทบุคคล 14 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 3 เหรียญ ได้แก่ ด..ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา, ..ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์, ..กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เหรียญเงิน 7 เหรียญ ได้แก่ ด..ชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานคร, ..ณดล บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) .มหาสารคาม, ..สิทธินนธ์ เจียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ..ภวัทธ พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร ด..คมิก กรุตอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร, ..ธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ ด..วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

เหรียญทองแดง 4 เหรียญ ได้แก่ ด..วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และด..ณัฐชานนท์ โสนุช ด..ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ และด..กฤชตฤน โอฬารรักษ์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

ประเภททีม ได้รางวัลทั้ง 4 ทีม 16 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศของแต่ละสาย 3 ทีม (ทีม A B และ C) จำนวน 12 เหรียญ ได้แก่ ทีม A ประกอบด้วย ด..พชร อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง, ..สิทธินนธ์ เจียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ..ภวัทธ พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา, ..คมิก กรุตอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ทีม B ..ศิษฎา นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, ..ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา, ..ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.เกษตรฯ, ..ธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ทีม C ..ชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิต, ..กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, ..วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และด..ณดล บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

และรางวัลชมเชย 1 ทีม จากทีมโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่ ด..วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย, ..ณัฐชานนท์ โสนุช, ..ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ และ ด..กฤชตฤน โอฬารรักษ์

และประเภทกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนรวมสูงสุดได้ 2 รางวัล 8 เหรียญ คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่ นักเรียนทีม B ..ศิษฎา นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, ..ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา, ..ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.เกษตรฯ, ..ธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

และรางวัลชมเชย 1 รางวัล 4 เหรียญ ได้แก่นักเรียน ทีม C ..ชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิต, ..กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, ..วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, และด..ณดล บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

นอกจากนี้ทีมโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ยังได้รับถ้วยรางวัลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำชาติยอดเยี่ยม (Cultural Performance Award) ในชุดการแสดง Proud to be Thai เป็นที่ชื่นชอบของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 15 ประเทศ 40 ทีม รวม 160 คน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฮ่องกง บัลแกเรีย จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มองโกเรีย เวียดนาม และไทย

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด