บทความ

งานพิธีเปิดกองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

งานพิธีเปิดกองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัดได้จัดพิธีเปิด “กองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย” และประกาศผลโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

 

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี รวมทั้ง คุณทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ดร.พอล ประโชค ชุมพล ผู้อำนวยการกองทุนฯ ให้เกียรติมาร่วมเปิดป้าย “กองทุนกตัญญูพัฒนาการศึกษาไทย” ซึ่งถือเป็นการเปิดกองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย อย่างเป็นทางการ

 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ดร.พอล ประโชค ชุมพล ผู้อำนวยการกองทุนฯ

 

ภายในงาน รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง วิทยากรพิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมปาฐกถาให้หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนสู่ระดับสากล

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง วิทยากรพิเศษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย