รายชื่อผู้สนับสนุน โรงเรียน/สถานบันการศึกษา

โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนร่วมจิตประสาท
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนคลองมะขามเทศ
โรงเรียนวัดพระยายัง
โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
โรงเรียนวัดสารอด
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
โรงเรียนวัดอัมพวา
โรงเรียนคลองสอง
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา)
โรงเรียนพระร่วงประสิทธิ์
โรงเรียนวัดตาล
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
โรงเรียนคลองบางกระบือ
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
โรงเรียนงามมานะ (แผนทับอุทิศ)
โรงเรียนจิรดา
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา(ประเทืองปัญญา)
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา
โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
โรงเรียน นานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส บางนา
โรงเรียนนานาชาติ เซ็นต์แอนดรูว์ส สาธร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านครัววิทยา
โรงเรียน บี เอฟ เอส
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพาณิชยการเอเชีย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนวัดคลองเก้า
โรงเรียนวัดดวงแข
โรงเรียนวัดดาวคนอง
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
โรงเรียนวัดบางน้ำชน
โรงเรียนวัดบางสะแกใน
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตินาราม
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดสิตาราม
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
โรงเรียนโสมาภานุสรณ์
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
โรงเรียนอนุบาลน้องหนู
โรงเรียนอนุบาลเพชรงาม
โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนโกวิทธำรง
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดคลองใหม่
โรงเรียนปริญญานุสรณ์
คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า
โรงเรียนวัดจันทร์ใน
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนวัดท่าพระ
โรงเรียนวัดพิชัย
โรงเรียนวัดบัวผัน (รุ่ง-ประสงค์ จันทร์คำ อุปถัมภ์)
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดศาลาครืน
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
โรงเรียนเอกดรุณ
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยาอนุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา)
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

กรมชลประทาน
กรมที่ดิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักคุ้มครองแรงงาน (สรพ.3)
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3
สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้
สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต2
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต5 แสมดำ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต6
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต 7 นนทบุรี
องค์การขนส่งมวลชน เขตการเดินรถที่ 4
องค์การขนส่งมวลชน เขตการเดินรถที่ 8

บริษัทเอกชน

บ. 35 ลายน์ อินโนเวชั่น จำกัด
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล
บจก. เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์
บจก. เดอะซัน เคมีคอล
บจก. หนุ่มสาวทัวร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
บริษท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
บริษัท 59 พรีคาส จำกัด
บริษัท 97 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
บริษัท กฏหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
บริษัท เก้าสตาร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัทโกลเด็น แอปเปิ้ล จำกัด (แกร็นด์ลัคกี้)
บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท คอนฟิแดนท์ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท คอนิเมก จำกัด
บริษัท คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท คอสมีเทค จำกัด
บริษัท คิมแพ็ค จำกัด
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม อินเตอร์แล็บ จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม อินเตอร์แล็บ จำกัด (สาขา)
บริษัท จีทีซี จำกัด
บริษัท เจียรนัย เอนเตอร์เทนเม้นท์
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
บริษัท ชาราบอท เอส.เอ
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.เอช.สวิทช์เทค จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด
บริษัท ณุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด
บริษัท เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
บริษัท ไดอาน่า คามีโก้ จำกัด
บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาคีน จำกัด
บริษัท ไทยซอน เทค จำกัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จำกัด
บริษัท ธนบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
บริษัท ธัญบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท นารากรุงเทพ จำกัด
บริษัท นำเกียรติ จำกัด (รอแยลเบญจาโฮเต็ล)
บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไนซ์ สปอท ฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บาโฮมา จำกัด (โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์)
บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค จำกัด
บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
บริษัท ปทุมธานีฮอนด้า ออโตโมบิล (ฟิวเจอร์พาร์ค) จำกัด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรแคร์ จำกัด
บริษัท โปร แพค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท พะยูน จำกัด
บริษัท พี. รัชมิตร จำกัด
บริษัท พี.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พีแอนด์บีรัชดาโฮเต็ล จำกัด
บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ฟิโก้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท มิตซูกรุงเทพ 2009 จำกัด
บริษัทมูราโน่ แคปปิตอล
บริษัท มูราโน่ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (เขาใหญ่)
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พลาซ่า
บริษัท รอยัล วิว รีสอร์ท รางน้ำ จำกัด
บริษัท รัชดา อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รินซ์เทค จำกัด
บริษัท รีเจ้นท์ บางกอก เอดูเคชั่น จำกัด
บริษัท โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด
บริษัท วีพีเค ออโต้
บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท สมุทรสาครฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
บริษัทสยามคาร์เรนท์ จำกัด
บริษัท สยาม ซี. บริดจ์ จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ. จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน พระนคร 2000 จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด
บริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด
บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(ศรีราชา) จำกัด
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซูซุสุวรรณภูมิ จำกัด
บริษัท อีซูซุแสงหงส์ลิซซิ่ง จำกัด
บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋กรุงเทพ จำกัด
บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จำกัด
บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ จำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊พ จำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น อาร์ เอส คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เอ็นเอช โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท เอสโตเรีย เอช แอนด์ อาร์ จำกัด
บริษัท เอส.ที เพอร์เฟ็คท์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท เอสเอสยูพีกรุงเทพ 1991 จำกัด
บริษัท เอสเอสยูพี โทแทลเวลเนส จำกัด
บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โอ.พี.เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด
บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลล์ จำด
บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
บริษัท ไอเพอร์ส จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรี จำกัด
บริษัท โฮเต็ลแมนฮัตตั้น จำกัด
บริษีท สุขุมวิท ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด
คณะบุคคลบางกอกกริลล์
คณะบุคคลฟินิกซ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาวตาร นารังค์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามเบส คอฟฟี่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสามัคคีประชานิเวศน์ นนทบุรี
Nude Communication Co.,Ltd.
33 Dream in town Hotel