LATEST
MORE

มอบครุภัณฑ์การศึกษา

กตัญญูมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา
LATEST
MORE

โครงการกตัญญูอินโนเวชั่น

โครงการดีเด่น โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยนายรณชัย บุญลือ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับเลือกจาก "กองทุนกตัญญู" เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการกตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 ผลงานดี
LATEST
MORE

กิจกรรม

กตัญญู ร่วมกิจกรรมงาน Teen Pointer Halloween Cover Dance Contest 2014 ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมา วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557
LATEST

มอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสาร

กตัญญูมอบทุนการศึกษาและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญู ในรายการเวทีคนเก่ง ออกอากาศวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
รายงานสถานะกองทุนฯ เดือน 2563